بهره گیری از پسوندزبان کردی " اَگَه " برای زبان پارسی دری

+1 تراز
221 بازدید
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

اندر زبان پارسی دری چیز ها یا کسان معلوم و مشخص را نمی توان گفت.برای نمونه،اندر زبان انگلیسی،هنگامی که چیز یا کسِ معلوم و مشخص را می خواهند بنامند، از واژه the  بهره می گیرند.ولی این اندر زبان پارسی نیست.از این روی،من پسوند "اگه" یا "اکه" ی زبان کردی را پیش‌نهاد می کنم.نمی دانم اندر زبان پهلوی هست یا نیست اما اگر هست،می توان از آن ها نیز بهره جست.نگر شما چیست؟

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده تیر 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اندر پارسی پسوند -ه را به کار بریم. مرده (آن مرد)، دزده (آن دزد). همچنین "ایکه" مانند مرتیکه و زنیکه  که مانیک خوارآمیز نیز دارد. شاید "اگه" کردی همان "ایکه" باشد.

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
1 پاسخ 273 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...