برابر پارسی میلیون،میلیارد،تیلیارد و تیلیون چیست؟

+3 تراز
454 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 20, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود

برابر پارسی میلیون،میلیارد،تیلیارد و تیلیون چیست؟

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
درود بر شما

برای ساخت برابر پارسی برای این واژگان بیگانه نیاز به انجام چند پیش زمینه می باشد:

1 - دگرگونی ساختار پول ملی کشور

2 - دگرگونی شمارش تراز پولی بر بنیاد شمارش ایرانی

3 - زدودن نام های بیگانه ی ریال و تومان از تراز پول ملی کشور

4 - بهره گیری از ترازهای شمارشی در ایران باستان

...............

نمونه: برای بهره گیری از تراز های شمارشی در ایران باستان می توانیم از واژه های کهن در زبان پهلوی ریشه ها را بگیریم و با ساختاری نو واژه های تازه بسازیم .

واژه ی " بیور" در زبان پهلوی برابر است با 10000 در زبان پارسی . به همین گونه می توان از دیگر واژه ها نیز بهره گرفت اما برای آغاز جنین کار نیاز به انجام همان پیش زمینه هایی است که در آغاز جستار نگاشته ام .

برای میلیون نیز می توانیم " هزار هزار " را بکار ببریم . برای نمونه : 1 میلیون پول دارم . > 1هزارهزار پول دارم .
+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در اسفند 24, 1395 از سوی ВОСПУҲР
زبان هندی با زبان پارسی همخانواده است. اندر این زبان لَک برابر سدهَزار و اَرَب برابر با یک میلیارد است.
اندر زبان ختنیک کوله kula برابر با 10 میلیون است.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
...