بلوچیزبانان و کردیزبانان و پشتوزبانان

0 تراز
59 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
آِیا تااکنون زبانتان را پاس داشته اید؟ میتوانید هر چه زودتر این کار را به آغازانید

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده فروردین 20, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

من اندکی از زبان کردی را به تازگی از یکی از آشنایان خویش آموخته ام. گرچه برخی از پرسش هایی که از ایشان می پرسم پاسخ خوبی نمی دهد.
دارای دیدگاه فروردین 21, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
از آنجا که پالایشگر پارسی ام توانم شما را تا اندازه ای یاری کردن. چون هر چه باشد این زبانها از یک خانواده اند.
دارای دیدگاه فروردین 24, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
با سپاس از شما

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
0 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...