آیا واژه ی برق از زبان عربی به فارسی آمده است

+3 تراز
1,486 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (222 تراز)

بیشتر زبان شناسان واژه یِ «برق» را عربی می دانند و واژه یِ «کَهربا» را برایِ آن در پیش می نهند. با این همه، دیدگاه دکتر محمد حیدری ملایری در فراوا چیز دیگری است. ایشان برق را یک واژه ی پارسی می دانند که در زبان هایِ عربی و عبری (Barak = روشن) نیز به کار می رود. به بخشی از درآیه یِ واژه یِ برق آتانش (توجه) کنید:

 

Barq, Pers. term, used also in Ar. and Hebrew (barak "lightening");

 

راهنمایی : Pers کوتاهنوشت واژه یِ پارسی و Ar نیز کوتاهنوشت واژه یِ عربی است.

 

 

وَرتاهایی (the variants) از این تَرم در پارسی و گویش هایِ آن وجود دارد. ورق (varq)، بَرخ (barx)، بَلک (balk) در پارسی؛ بِلَک (belak) در لارستانی؛ بِلک (belk) در تَبری، لاهیجانی، سمنانی و سنگِسری؛ وَل (val) در گیلکی؛ بِلِیز (beleyz) در لُری؛ بیلِسِه (bilese) در کُردی؛ پالک (pâlk) در تُخاریان. هم چنین می توان پی جویِ ریشه ی آن را در زبان های باستانی ایران  بود. در پارسی نو/ میانه « بیر/ bir » به چِمارِ «روشن»؛ نیز پارسی میانه « بَراه /  brâh » به چمارِ « درخشش، شکوه »، نیز پارسی میانه « br'z » به چمارِ « درخشیدن، تابه، پرتو »؛ پارسی نو بَراز (barâz) به چمارِ « زیبایی، ظرافت »؛ اوستایی « brāz » به چمارِ « درخشیدن، پرتو، شکوه »، نیز اوستایی « brazāiti  » به چمارِ « می درخشد »؛ بسنجید با سنسکریتِ « bhrāj » به چمارِ « درخشیدن، پرتو، شکوه »، نیز سنسکریت « bhrajate » به چمارِ « می درخشد »؛ یونانی « phlegein » به چمارِ « سوختن »؛ لاتینِ « fulgere » به چمارِ « درخشیدن »،نیز لاتین « fulmen » به چِمار « برق » و لاتین «  flagrare » به چمارِ « شعله کشیدن، سوختگی ».

 

با آتانش به ریشه شناسیِ بالا می توان به پارسی بودن واژه ی برق بی گمان شد. در فراوا از این ترم جداشده هایِ بسیاری ساخته شده است. به چند نمونه ی زیر آتانش (توجه) کنید:

 

برقراه در برابر circuit، مداری که در آن برق جریان دارد. مدار الکتریکی.
نابرق در برابر dielectric
برفی دربرابر  electric
برق، برقا- دربرابر electro
برقاتوانیک، برقاتوانا در برابر electrodynamic
برقامغناتی دربرابر electromagnetic
برقران دربرابر  electromotive
برق نما دربرابر electroscope، ابزاری که با آن برق دار بودن جسم ها را مشخص می کنند.
برق ایستا دربرابر electrostatic
برق ایستاییک دربرابر electrostatics
برقانزار دربرابر electroweak
شید-برقی، نور-برقی  دربرابر photoelectric

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده امرداد 19, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
اندر زبان پارسی بیر برابر با برق است و اندر پارتی  wirōž است. برازیدن به مانیک درخشیدن است و براز کمابیش هم مانند برق عربی است. ریشه برق از کجاست؟ باید بیشتر پژوهش شود.
+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 9, 1398 از سوی بی نام
در زبان لری رعدو برق را تش بریق هم می گویند. به نظرم روی واژه بریق هم پژوهش کنید.
دارای دیدگاه مهر 19, 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
بختیاریان در شام بودند به نزدیک حلب و  و از همپیمانان   زادگان عقیل پور کعب بن عامر  چون سلجوقیان به شام برامدند و روز ال بویه شام شد  اینان با همپیمانان خود  از ان سامان ایران به درون سوی ایران رو نهادند در کوهستان فرودین  پهله   در پاختر سپاهان  جای گرفتند  وان پارسیان و عربان در هم پیوستند و یک خانمان شدند واژه بریق  اگرچه در ریشه اش از برچ پارسی است اما از گفتار  عربست چون فعل و فعیل -
0 تراز
پاسخ داده شده مهر 19, 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
متاسفانه جناب ملایری پر بیراهه رفته اند کسی که میخواهد در داد و ستد دو زبان کار کند باید دو زبان را نیک بداند  چرخشت  اواها و واجها را در هر زبان بشناسد  -وانگهی همچنان که بودن  واژگان  تازیان در گفتار پارسیان  نشان از ارزش تازیان نیست  بودن واژگان پارسی در تازی نیز نباید به باد پیمایی و ژاز خایی پارسیان  انجامد  و اگر این  هنجارست ان  نیز زیبد -سپس بر سر سخن رویم
برق تازی از واژه برچ است که واژگان ابرش و برص نیز از ان گرفته اند - دانستن این  داد و ستد  نشان از نزدیکی  همپیوندیست و مهر و دوستی را اپاید نی کینه اشتری از هم داشتن که کین با همسایه  از خریست و پندار نیک پیش از گفتار نیک در خورست

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 311 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 260 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 120 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...