آیا آذری ها از تیره ماد ها هستند؟

+1 تراز
131 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

آیا آذری ها از تیره ماد ها هستند؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی بی نام

درود بر شما

به جستار زیر در تارنمای مهرمیهن سر بزنید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-peoples/105

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 5, 1395 در تیره های ایرانی از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
...