آیا آذری ها از تیره ماد ها هستند؟

+1 تراز
139 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (739 تراز)
برچسب گذاری دوباره فروردین 22, 1395 از سوی
درود بر شما

آیا آذری ها از تیره ماد ها هستند؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 21, 1395 از سوی بی نام

درود بر شما

به جستار زیر در تارنمای مهرمیهن سر بزنید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-peoples/105

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 184 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...