قرارداد ترکمنچای

+1 تراز
67 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ....

با سلام

علت اصلی عقد  قرارداد ترکمنچای چه بوده ؟  آیا بی کفایتی پادشاه قاجار بوده ؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
درود بر شما

1- نبود حس ایران دوستی در میان پادشاهان انیرانی (غیرایرانی) قاجار

2- بیگانه پرستی و بیگانه دوستی پادشاهان قاجار

3 - زیاده خواهی بیگانگان و سوء استفاده کردن از وضعیت نابسامان ایرانیان بویژه حکومت و نظام دفاعی ایران

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 خرداد 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
...