کمک برای برگزیدن نام!

0 تراز
118 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

از همه دوستان خواهشمندم چند نام ایرانی که برای کم تر کسی نهاده باشند بنویسید.سپاس گزارم

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی mziefum1372 (234 تراز)
برگزیده شده خرداد 31, 1395 از سوی فرزند ایران
 
بهترین پاسخ
آبتین : پدر فریدون در شاهنامه

می تواند نامی زیبا باشد/
+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 13, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

چند نام زیبای ایرانی که خود آنها را دوست دارم و کمتر نهاده می شود را برای شما می نگارم :

شادان - ورجاوند - نوشزاد - نیو - سپنتا - سهند - سوشیانت - جانمهر - رادمهر - گلبن - آزادسرو
دارای دیدگاه خرداد 13, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
از شما سپاس گزارم
دارای دیدگاه خرداد 30, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
آیا واژه ی امردادی یا امرداد می تواند نام خانوادگی باشد؟
دارای دیدگاه خرداد 31, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
امرداد واژه ی زیبایی است و با افتادن "ا" نخست آن هم اکنون بگونه ی مرداد خوانده می شود که بهتر است همان امرداد خوانده شود . این واژه به معنی بی مرگی و جاودانگی است و بنابراین معنی زیبایی هم دارد . می توان برای نام خانوادگی نیز از این واژه بهره جست اما روشن است که هیچ مردمی و خانواده ای جاودانه و بی مرگ نخواهد بود و بناچار روزی می باید ازین جهان رفت .
0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 14, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
اندر برخ-ی از نسکان سادغ هدایت (مخندید !) نامها -ی پارسی بسیار آمده است. مانند آفرینگان

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...