پرسش درباره دو چامه

0 تراز
84 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 6, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)

درود

این چامه از کیست؟ 

آن کس که بداند و بخواهد که بداند / خود را به بلندای سعادت برساند
آن کس که بداند و نداند که بداند / با کوزه آب است ولی تشنه بماند!
آن کس که نداند و بخواهد که بداند / جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آن کس که نداند و نخواهد که بداند / حیف است چنین جانوری زنده بماند!

 

آیا این (چکامه پایین) درست است ؟ 

آنکس که بداند و بداند که بداند / اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند / بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس كه نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابد الدهر بماند

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 8, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درود بر شما سروده ی پایین تر از ابن یمین می باشد و با اندکی دگرگونی در برخی از نسخه ها بهمین گونه آمده است .

سروده ی بالا برای بنده ناآشناست ، اما گمان دارم که از روی سروده ی ابن یمین در همین سالهای نزدیک سروده شده باشد .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 83 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 215 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...