آزمندانه به سرزمینها ی بیرونیک خویش چَشم دوخته ایم

0 تراز
130 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 1, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در خرداد 2, 1395 از سوی ВОСПУҲР

تنها ارمنستان بزرگ و باستانی هُدَۀ جدا بودن دارد

دارای دیدگاه خرداد 1, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
من بسیار دوست دارم این سرزمین ها به ایران بازگردند.بژ نمی دانم می شود یا نه.زیرا از هرکس که بپرسیم می گوید : نه!
دارای دیدگاه خرداد 2, 1395 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
خیر ،شدنی نیست .زیرا دوران جنگ و خونریزی و آز و کشورگشایی و چشم داشتن به سرزمین دیگران ،گذشته است .همانگونه که ما دوست نداریم سرزمین ما به دست بیگانه بیفتد ، آنها نیز چنین می خواهند ....

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده مهر 5, 1396 از سوی یه هم وطن
دوستان
دشمن می خواهد همین ایران کنونی را هم
بخش بخش کرده
با اختلاف بین مردم
باید گوش به رهبر باشیم
...