آیا در زبان پارسی هم مانند انگلیسی ، اسامی را بایستی جمع ببندیم؟

+1 تراز
158 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 29, 1395 در زبان و گویش از سوی مهدی
درود
پرسشی داشتم ،ببخشید آیا در زبان پارسی هم مانند انگلیسی ، اسامی را بایستی جمع ببندیم؟
 نمونه :
1 topic
5 topicS
یک جستار
پنج جستار"ها"

؟
پیشاپیش سپاس

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 30, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در اردیبهشت 31, 1395 از سوی ВОСПУҲР
منطقی و درست این است که هنگام-ی که نامواژه الفنج است کارواژه نیز الفنج باشد بژ (اما) اندر زبان پارسی چُنین قاعده -ای نیست.
«بایستی» اندر زمان گدشته به کار رود و «باید» اندر زمان اکنون. پس باید درست است. جستار نیز به مانیک جوینده است و برابر مطلب عربی نیست.
دارای دیدگاه خرداد 1, 1395 از سوی ورجاوند (740 تراز)
افرین بر شما باد
 ببخشید چرا به گوشت خواران یا گیاه خواران ، "گوشت خور" و "گیاه خور" نمی گویند؟
چون که همه ما از کارواژه خوردن بهره می گیریم نه "خواردن"!!!
دارای دیدگاه خرداد 1, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
(شرمنده ام مکنید) اندر میانیک پارسیک خوار xvâr به مانیک خوراک است. و خواریدن xvâridan به مانیک آشامیدن است. تواند  که خوار xvâr گونه -ای دیگر از خور xvar بودن. اندر خراسان به خوردن گویند خاردن، بُخار = بِخور

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 195 بازدید
...