28 اردیبهشت ،بزرگداشت استاد فرزانه ایرانی دانشهای گوناگون-"خیام- ،گرامی باد ...

+1 تراز
82 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 28, 1395 در بزرگان ایران از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
ویراست در اردیبهشت 28, 1395 از سوی Mahdi Kamali

دارای دیدگاه اردیبهشت 28, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
بسیار زیباست
دارای دیدگاه اردیبهشت 28, 1395 از سوی Mahdi Kamali (74 تراز)
سپاسگزارم ،این سندی هست بر پی بردن خیام به عدم وجود ما در مرکزیت هستی و گردان بودن ما و وجود خورشید در مرکز که ما بدور اون میچرخیم و.... مدت ها پیش از گالیلئی و کوپرنیکوس و کپلر و....
دارای دیدگاه خرداد 2, 1395 از سوی علایی کیا -از نیشابور
درود بر شما -حکیم عمر خیامی نیشابوری همیشه زنده است.
دشمن به غلط گفت که من فلسفیم /ایزد داند که آنچه اوگفت نیم
لیکن چو دراین غم آشیان آمده ام / آخر کم ازآنکه  من که بدانم که کیم

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 28, 1395 از سوی فرزند ایران (2,053 تراز)
یکی از بزرگترین کارهای روانشاد خیام نیشابوری همانا پیاده سازی درست ترین گاهشماری جهان یعنی گاه شماری خیامی (هجری خورشیدی) است که دقت آن جهانیان را شگفت زده کرده است .

روان آن ابرمرد شاد باد

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1397 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 25, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...