یابنده ایرانی و نام بیگانه بر روی یافته او

+1 تراز
99 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در فروردین 22, 1395 از سوی

درود

یابنده الکل ( الکحل ) زکریای رازی است. او ایرانی بوده و زبان او زبان پارسی بوده است.

اکنون که او یابنده الکل است ولی الکل واژه ای تازی و بیگانه است ، چه واژه ای برای جایگزینی آن پیشنهاد می کنید؟ 

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
ویراست در فروردین 19, 1395 از سوی فرزند ایران

درود بر شما

من در عربی بودن این واژه بی گمان نیستم (تردید دارم ) . از آن روی که الکل در میان عرب ها پدید نیامده . و شوند دیگر آنکه این واژه در زبان اروپاییان نیز به همین گونه است و این می تواند نشانه ای از ایرانی بودن این واژه داشته باشد چرا که زبان های اروپایی ریشه در زبان های اوستایی و سانسکریت دارند .

نکته ی دیگر آنکه نامواژه های عربی که به پارسی راه یافته اند بیشتر به همان گونه ای گویش می شوند که در زبان عربی گویش می شده اند و سخت است بتوانیم بپذیریم که الکحل عربی در پارسی به گونه ی الکل گویش و نوشته شده باشد (به ویژه در نوشتن ) .

به هر روی بررسی ریشه ی این واژه نیاز به پژوهش های بیشتر دارد و چنانچه آشکار شود که این واژه ریشه ی ایرانی ندارد می توان برابری پارسی بر آن نهاد ، اما من با برابر سازی برای این واژه همداستان نیستم ، زیرا پیوند های ما با آنچه روانشاد رازی پدید آورده است گسسته می گردد. بهتر است این واژه به همان گونه که خود رازی گویش می کرده است بکار رود و با این کار از دزدی فرهنگی بیگانگان نیز پیشگیری خواهد شد .

در تارنگار زیر از سوی "مجید روهنده " نوشتاری در همین باره آمده است :

آورده‌اند که واژه الکل در اصل الکحل بوده و کحل به معنای سرمه یا سرمه کشیدن بر چشم است ولی  کسی نگفته که کحل به اتانول چه رپتی دارد. ازینرو شاید الکل (الو=آتش+کل=سراسر) به معنای «سراسر آتش بگیر» یا چیزیست که پس از سوختن چیزی از خود برجای نمی‌گذارد. دانستنی است واژگان کل و الو آریایی و در سنسکریت آمده‌اند. واژه کل در گروه زبانهای PIE به شکلkailo  و به معنای whole آمده است.

http://parsicwords.mihanblog.com/post/tag/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84

گفتمان های پیشنهادی

+2 تراز
0 پاسخ 98 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...