قتل عام ترکهای خیون به دستور زرتشت

0 تراز
57 بازدید
آغاز گفتمان 21 دی 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
با درود فراوان
آیا طبق شاهنامه فردوسی به فرمان اشوزرتشت ترکهای شرق ایران به نام ترکهای خیون به علت نپذیرفتن دین زرتشت قتل عام شدند؟
خواهشمندم راهنمائی کنید

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 22 دی 1398 از سوی فرزند ایران (2,090 تراز)
درود بر شما

بنا بر گفتار شاهنامه : پس از پذیرش آیین زرتشت از سوی ایرانیان و گشتاسپ شاه ، زرتشت به گشتاسپ پیشنهاد می کند که ازین پس به خیونان باژ و ساو ندهد . زرتشت این کار را به دور از آیین می داند :
به شاه کیان گفت زردشت پیر
که در دین ما این نباشد هژیر
که تو باژ بدهی به سالار چین
نه اندر خور دین ما باشد این
این کار زرتشت برای نیرو بخشی به فرمانروایی گشتاسپ ( فرمانروای دین پذیر ) و همچنین پیشرفت و گسترس دین زرتشتی بوده است .
ارجاسپ شاه پس از آگاهی از کار زرتشت و گشتاسپ سخت بر آشفته می شود و به ایران می تازد . در این تازش زرتشت کشته می شود اما پس از نبردهای دنباله دار سرانجام ایرانیان به پیروزی می رسند .
بنابراین آغازگر این جنگ خیونان بوده اند و آهنگ نابودی دین زرتشت و دریافت دوباره ی باژ و ساو از ایرانیان را داشته اند . خیونان در این نبرد ستم های فراوانی به ایران و ایرانیان روا داشته اند ، سپاهیان گشتاسپ شاه پس از پیروزی به سختی با خیونان برخورد کرده اند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 715 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 692 بازدید
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
...