داریوش هخامنشی و سکاییان در کتیبه بیستون

0 تراز
381 بازدید
آغاز گفتمان آذر 22, 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا
با درود فراوان
یک پرسش درباره کتیبه بیستون از شاهنشاه داریوش بزرگ خدمت شما داشتم منظور داریوش بزرگ ستون ۵ بند ۵ چیست که فرمودند آن سکاییان (بدپیمان/ بی وفا) بودند و اهورامزدا را نمی ستودند. من اهورامزدا را می ستودم. به خواست اهورامزدا من با آنان آنگونه که خواستم بود رفتار کردم.
آیا منظو قتل عام مردم خوزستان است؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 23, 1398 از سوی فرزند ایران (2,100 تراز)
 
بهترین پاسخ
درود بر شما

پیرامون این رویداد نیاز است دو نکته یادآوری شود :

1-سکاییان تیره ای ایرانی بودند که به شیوه ی کوچ نشینی زندگی می کردند و دارای پیشینه ، هنر و فرهنگ ویژه ی خود بودند . گروه های سکایی در بخش های گوناگونی از آسیا می زیستند و فرهنگی نزدیک به دیگر تیره های ایرانی داشتند . سکاییان آنگونه که از داده های تاریخی بر می آید تا زمان هخامنشیان همچنان به دین کهن خود پایبند بوده اند به کیش زرتشت در نیامده اند .

2 -  پس از به تخت نشستن داریوش و ماجرای گئومات ، جای جای ایران دچار شورش های گسترده ای می شود . گروهی از پژوهشگران بر این باورند که داریوش در ماجرای گئومات و بردیا ، دروغ گفته است و پادشاهی را با نیرنگ و زور به دست آورده است ، از این روی سران کشور و تیره ها پس از آگاهی از کار وی، دست به شورش زده اند . گروهی نیز بر این باورند که بزرگان تیره ها و شهر ها پس از به هم ریختگی پادشاهی ، خواسته اند از آب گل آلود ماهی بگیرند و خود به پادشاهی برسند . به هر روی روشن است که داریوش توانسته است همه ی این شورشها را با سختگیری بسیار سرکوب کند .

اعظم علی پور در پژوهشی پیرامون برخورد داریوش با سکاییان نوشته است :

براساس کتیبه ی پیستون حداقل بخشی از منطقه سکایی نشین در شرق ایران از آغاز فرمانروایی داریوش اول و قبل از آن، جزئی از ولایات هخامنشی به شمار می رفته است و داریوش در بخش اصلی سنگ نبشته ی بیستون به صراحت سرزمین سکاها را جزو ولایاتی می داند که از او تبعیت می کنند. در این زمان ما با دو لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها مواجه هستیم. اولین لشکرکشی در برابر سکاهای تیز خود می باشد و دومین لشکرکشی که بحث های زیادی به همراه داشته، به سکاهای آنسوی دریا بوده است.

اولین لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها در سال سوم سلطنت داریوش است که به شورش اسكونخه رهبر سکاهای تیزخود، مربوط است. هرودت در کتاب چهارم خود لشکرکشی به سرزمین سکاها را پس از تصرف بابل می داند و می گوید داریوش رأسا خود به سکاها حمله برد. ستون پنجم نقش برجسته بیستون - که بعدها به دیگر بخش های کتیبه افزوده شده است به دستگیری و اسارت رهبر سکاها اسکونخه اشاره می کند و از آن پس این گروه از سکاهای شرقی جزو سرزمین های شاهنشاهی بودند و سرزمین سکاها حتی از دیگر ولایات قلمرو هخامنشیان از آرامش نسبی بیشتری برخوردار بوده است.

در مورد دومین لشکرکشی آنگونه که منابع می گویند داریوش سال ۵۱۴ پ.م را صرف تدارک مفصلی برای لشکرکشی علیه سکاهای جنوب روسیه ی کنونی کرد. شاهنشاه، آریار منه، ساتراپ کاپادوکا، را مأمور تجسس مسلحانه برای دست یافتن به اطلاعات لازم کرد. داریوش در سال ۵۱۳ پ.م از شوش به سوی آسیای صغیر به راه افتاد و تا بسفور پیش تاخت. داریوش در هیچ جایی از تراکیا با مقاومت روبه رو نشد. در منطقه بلغارستان کنونی گتها پایداری کردند که البته سپاه هخامنشی این پایداری را به سرعت در هم شکست.

در سرزمین اصلی سکاها پس از حمله داریوش سکاها در ابتدا سه روز با پارسی ها در دانوب برخورد کردند، در اولین مرحله (گریز) و دومین مرحله بستوه آوردن و به دام انداختن پارسیان را اجرا کردند با این هدف که داریوش را درون سرزمین خودشان خسته کنند. درنهایت سکاها با جنگ و گریزهای خود داریوش را عاجز کردند. به توصیه کبریاس شاه تصمیم به عقب نشینی گرفت و از دانوب گذشت. اما بر اساس روایات هرودت داریوش از ایدانتيرسوس - پادشاه سکاها – تقاضای زمین و آب می کند که در پاسخ پادشاه سکاها هدیه ای شامل پرنده، موش، قورباغه و تیر برای داریوش می فرستد و این را می توان بدین معنی در نظر گرفت که آنها قلمرو و منابع خودشان را به شاه بزرگ هدیه کردند.

چکیده ی سخن :

داریوش توانست سکاهای شرقی ساکن در حوضه رود سیر دریا و دریاچه آرال را مطیع و امنیت مرزهای شرقی را دوباره تأمین کند. وی پس از اطمینان از امنیت مرزهای شرقی به سرزمین سکاهای آن سوی دریا واقع در دشت ها و مراتع سواحل شمالی دریای سیاه هجوم آورد.

نکته :

به نگر می رسد داریوش در سنگ نبشته ی بیستون خواسته است به سرکوب سکاییان جنبه ی دینی ببخشد و از این روی موبدان دربار را هم خشنود کرده باشد و از سویی دیگر چون خود را نماینده ی خداوند می پنداشته است ( بنا بر باور ایرانیان باستان پادشاه جانشین خداوند بر روی زمین بوده است ) کردارهای خود را با خواست خداوند همراه می دانسته است .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 255 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 122 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 105 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 96 بازدید
...