کتابسوزی/حمله اعراب مسلمان/برجای نماندن نام اندیشمندان ایرانی قبل از اسلام در تاریخ پس از اسلام

+1 تراز
1,040 بازدید
آغاز گفتمان آبان 16, 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا
با درود و عرض ادب و احترام با رسانه سایت مهر میهن

خدمت شما عرض کنم که علت بر جای نماندن نام دانشمندان ایرانی قبل از اسلام چه بوده و چرا کتبی از آنها در دسترس نیست؟

عده آی بر این باور هستند که هیچگونه کتابی در دوران حمله اعراب مسلمان به ایران سوخته نشده و این موضوع افسانه است و در هیچ منابع تاریخی ثبت نشده لطفا راهنمائی کنید.

باسپاس.

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آبان 16, 1398 از سوی فرزند ایران (2,080 تراز)
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

در بررسی رویدادها و پدیده های تاریخی نباید بگونه ی یکسویه به داوری نشست و نیاز است نگاهی فراگیر داشته باشیم .

از ایران باستان بسیار کتاب ها بر جای مانده و نام بسیاری از دانشمندان آن زمان نیز به ما رسیده است . اما این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که در ایران باستان نوشتن نام نگارنده روی کتاب بآیین نبوده  و این نکته در شاهنامه بازتاب داشته است .

بزرگترین کتابی که از ایران باستان برای ما بر جای مانده است ، شاهنامه است که با کوشش چندین ساله ی فردوسی بزرگ و به نظم کشیدن آن ارج و ارزشش سدچندان شده است . دیگر می توان از پندنامه ی بزرگمهر نام برد که بایسته است هر ایرانی آنرا بخواند و به یاد بسپارد .

برای دیدن نام شماری از دانشمندان ایران باستان می توانید اینجا و برای دریافت کتاب های دانشمندان ایران باستان اینجا را بنگرید .

درباره ی پدیده ی کتابسوزی :  شماری از پژوهشگران آنرا سر به سر دروغ می دانند ، شماری دیگر آنرا اندک و شماری از پژوهشگران آنرا فراگیر و گسترده می دانند . 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید به جستار زیر بنگرید :

 آیا در تازش اعراب کتاب ها نابود میشد؟

+1 تراز
پاسخ داده شده آبان 20, 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

هر انسان آزاده ای  که تاریخ را پژوهیده باشد خوب می داند که تازیان چه بر سر گنجینه های بزرگ شهر دانش پرور گندی شاپور ، بلخ ، خوارزم و دیگر دژنبشت های ایرانی آوردند .
هنگامی که سرداران تازی  بر شهرهایی شکوهمند ایران دست می یافتند از سیم و زر ، خوراک و پوشاک ، دام و گله ، زن و کودک که ارزش فروش داشتند با خود می بردند و نسک های بی شمار را می سوزاندند .
اگر امروز چند نسکی از آنروزگار مانده ، اندکی نسک دینی بهدینان می باشد و آنهم از میان خاکسترها و ویرانه های شهرها بیرون کشیده شده است ، اگر نیم نگاهی به نوشته های تاریخ نگارانی چون :  ابن حوقل ، جریر طبری ، عبدالحسین زرین کوب ، یاقوت حموی و ... بی اندازیم ، پی به ژرفای فرهنگ سوزی تازیان خواهیم برد.

نسک های برجای مانده چون : خداینامک ، مرزپان نامه ، تنسر نامه ، کارنامه اردشیر پاپکان ، درخت آسوریک ، یادگار زریران ، اوستا  بخش ناچیزی از دریای بیکران دانش و هنر ایران و ایرانی است و هرگز نمی توان حقیقت را نادیده گرفت .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 96 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 163 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
...