از فراگویش کار چه میدانید؟

+1 تراز
81 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
فراگویش کار superdialekto de kar گرداورندۀ آن محمد سجادی (1366- 1324؟) با نامسار(م.س. کارا) گویا کارا نام پسر اوست.
کارا نخست اندر سال 1361/1982 و سپس صورت تکمیل شدۀ فراگویش کار اندر سال 1363/1984 اندرسنندج پخش شده است. کوشش کار بر این بوده است که زبان-ی هنباز بر شالدۀ چهار گویش بنیادیک رامۀ (قوم) کرد : سورانی، کلهر، کرمانجی، هورامی پدید آورد.دارا ی دوهزار و پانسد واژۀ پایه و دارا ی شست و یک وند کردی.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 95 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...