ملاک غلط‌ بودن یک واژه یا ساختار چیست؟ _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

+2 تراز
1,062 بازدید
آغاز گفتمان تیر 12, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
این سنجگان (ملاک) را بنهید نزد کوزه آبشان را به‌آشامند. اگرچه هر چه به گدردگ بازگردیم واژگان درستتر و بهتر میشوند بژ این کرکوز نمیشود گفتن که اندر زوان پهلویک همه ی واژگان درست اند، تنها اندرسد درستی بیشتر میشود.
سنجه ی درستی تنها آتاینده بودن واژگان با هَندان (قاعده) درست زوان است و تَرکیک (منطق) بودن ساختمان واژه است. نخست باید تا میتوانیم از ناهند‎مندییان کاهاندن و هندان درست و ترکیک زوان را استوار کردن و سپس آنان را سنجه ی درستی و نادرستی زوان دانستن.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...