آیا می‌توان به‌قیاس «روزی روزگاری»، عبارت «جایی جایگاری» را به کار برد؟ _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

0 تراز
1,219 بازدید
آغاز گفتمان تیر 12, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
نخست باید دیدن زوان پارسیک چه معنیها-یی را کم دارد و سپس باید به دنبال واژگان درست برای آنان بودن. خروار خروار واژه ی نو که هیچ درد-ی از پارسیک درمان نکند و آن را نیرومند نکند چه ارزش-ی دارند و چرا باید زوان را پوچانه بزرگتر کنند؟

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...