دامی برای ویراستارها_ حشوانگاری! _ (اندر پاسخ پایگاه ویراستاران)

0 تراز
498 بازدید
آغاز گفتمان 12 تیر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
۳. مهرماه یا مهر؛ (آوردن واژه ی ماه ابهامزدایی میکند)
۴. سیب قرمزرنگ یا سیب قرمز؛ (واژه ی قرمز نیاز-ی به رنگ ندارد ولی آبی و نارنجی نیاز دارند )
۵. دخترخانم یا دختر و آقاپسر یا پسر؛ (دختر و پسر یک چیز اند و آقا و خانم چیز-ی دیگر)
۶. انسان عارف یا عارف؛ (عارف صفت است ونمیتواند اسم بودن. پس تنها انسان عارف درست است)
۸. وب‌سایت یا سایت؛ (وب ابهامزدایی میکند. واژه ی «سایت» اندر باستانشناسی نیز هست که نه برابر با «وبسایت» است)
۱۰. تمام دانش‌آموزان یا دانش‌آموزان و همه ی افراد یا افراد؛ (فرق میکند که در چه سهمان-ی به کار روند تا به همه و تمام نیاز باشد  )
۱۱. سه رأس گوسفند یا سه گوسفند؛
۱۲. دو فروند هواپیما یا دو هواپیما؛
۱۳. آیا موافقی؟ یا موافقی؟ و… . («آیا» پرسشیک کننده است و باید اندرورزیدن)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...