جنگ های 27 ساله ایران و رم در زمان ساسانیان

0 تراز
197 بازدید
آغاز گفتمان 25 خرداد 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
رود بر شما
جنگ های 27 ساله ایران و رم زمان ساسانیان چگونه رخ داده شد؟ و چگونه شکل گرفت؟ بر چه اساس بود ؟
توسط ایران بود یا رم نظر شاهنامه فردوسی در این باره چیست؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 25 خرداد 1398 از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

بنیاد جنگ های ایرانیان و رومیان چه در زمان ساسانیان و پیشتر از آن ، گستره های سرزمینی بوده است . گاه با روی کار آمدن شاهی تازه و آغاز بلند پروازی های او برای کشورگشایی ،  آتش این جنگ های کهن افروخته می شد و سالیان سال پیگیری می شد و پس از کشت و کشتار فراوان سرانجام با پذیرش آیین نامه ای از سوی دو فرمانروایی ، آتش جنگ برای چندزمانی خاموش می گشت .در شاهنامه ی فردوسی چند و چون این جنگ ها در زمان ساسانیان ، ریز به ریز گزارش شده است . در شاهنامه ی فردوسی جنگ و ستیز و آز و بزرگی خواهی نکوهیده شده است . جنگ هایی که میان ایران و روم در زمان ساسانیان درگرفت ، بیشتر از اینکه برای این دو فرمانروایی سودی داشته باشد ، به سود همسایگان ایران و روم بود زیرا این دو با درگیری های سخت ،توان و نیروی یکدیگر را کاهش می دادند .

برای آگاهی بیشتر جستارهای زیر را بنگرید

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در گذشته ی ایران از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 14, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
...