«آری، نه، کمک، آتش» را درستانه به‌اندرورزانیم

+1 تراز
134 بازدید
آغاز گفتمان 25 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
ویراست در 4 خرداد 1398 از سوی ВОСПУҲР
نه و آری تنهاوار نه کارواژه اند اندر این سهمانان نادرستانه اندرورزیده اند (به کار رفته اند)
نه به جنگ - آری به برابری
درست : نه‌گُوی (نه‌گویی، نه گفتن) به جنگ یا نِپدیرش جنگ یا ما جنگ نمیخواهیم - آریگُوی به برابری یا ما برابری خواستار ایم
کمک! (کمک چه؟ میخواهم ؟ دارم؟ میدهم؟ میکنم؟ بکنید؟ بکن؟ بدهید؟ برسانید؟)
درست : یاری بکنید، یاری میخواهم
آتش! ، شلیک!- درست :  آتش به‌افروزید، شلیک بکنید (آتش افروختن یک کار است و شلیک کردن کار-ی دیگر)

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
...