زبونداری(توهین) ی هسین الاهی غمشه‌ای زوان پارسیک را

+1 تراز
100 بازدید
آغاز گفتمان 22 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
ویراست در 24 اردیبهشت 1398 از سوی ВОСПУҲР
گفته ی الاهی غمشه‌ای
«به دخترها و پسرها ی جوان میگویم چهار زبان را باید خوب یاد بگیرید، اولین زبان فارسی است، زیرا زبان مادری است، دومین زبان عربی است، زیرا متمم و مکمل زبان فارسی است، برای پیوندهای جهانی باید زبان انگلیسی و برای زیبایی و شیک بودن هم باید زبان فرانسه را یاد بگیریم»

به گفته ی او زوان ما نابوندک است و نه زوان-ی آریاییک بیک زوان-ی ناآریاییک [که خود ناتوانا-ست] باید آمدن و زوان نیم ساخته ی ما را بوندک کردن. آن کسان-ی که این زوان را نابوندک کردند از کسان-ی ایرانیک و ناخردمند همچون او بوده اند. شگفتا که نمیخواهیم این همه واژه ی فراموشیده و اَویاکَرَن (گرامر) ساده ی پارسیک را اندرورزاندن (استفاده) سپس زوان بیچاره و دست و پا شکسته‌مان را ناسودمند و ناتوانا میخوانیم. ما میخواهیم هزار سال سیاه هم با این زوان نافرخنده که اواز اندر کُران و نیایش گرامی-ست نه بیرون از آن، کار-ی ندارده باشیم. دیگر بدبختی ما این است که ندانیم چگونه این زوان را باید برای نیرومندی آماده کردن. از کمی کارواژگان ساده ی پارسیک نالیم و نکوشیم و نخواهیم هر چه زودتر کارواژگان ساده و فراموشیده را اندر آموزشگاه (مدرسه) به فرزندانمان آموزاندن و یا خود آنان را اندرورزاندن. باید خود را ناچار کنیم تا کارواژگان ناساده را نه‌اندرورزاندن و از زوان بیرون کردن. تا هنگام-ی که واژگان و زوانان ایرانیک را مرده بدانیم زوانمان بهتر نخواهد شدن. کرکوز خنده‌دار و بی‌ارزش را ببینید «برای زیبایی و شیک بودن!!»
به خود بنگرید و ببینید هنگام گفتن و نوشتن تا چه اندازه زیر یوغ اربیک مانده اید و هر روز از آن بکاهانید.فایَد (هتا) اگر سره‌گرایی را نپسندید با درستنویسی ی پَیاپَی سرانجام روز-ی سره‌گرا خواهید بودن.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
...