نگاره/فرتور هایی از بزرگان ایران

+1 تراز
543 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در اردیبهشت 18, 1395 از سوی ورجاوند

 

در آینده به شمار نگاره ها خواهم افزود

دارای دیدگاه اردیبهشت 18, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)
صد آفرین !درود بر شما ...
ولی ای کاش توضیحی هم میدادید برای هر فرتور !به گمانم که استاد فردوسی بزرگ و سردار آریابرزن و داریوش یکم هخامنشی و پهلوان آرش شیواتیر باشند ،درست گفتم ؟!
آیا هنرمند نقاش اینها نیز خود شما هستید ؟!
آریابرزن را دارم ، فرتور آخرش(آرش) هم جا برای کار کردن دارد ،به زودی در آن دمیده و به دوستان هدیه خواهم کرد .اکنون کمی سرم بابت زنده کردن شهنامه ،شلوغ است ...
دارای دیدگاه اردیبهشت 18, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود بر شما
بله فرتور هایی که سه رنگ پرچم کنونی ایران دارند را اندکی ویراییده ام.
همچنین در آینده از ماه آینده برای ویراییدن و نگاشتن چنین نگاره هایی خواهم کوشید.
افزون بر آن در نسکی خوانده بودم که آن فرتور از خشایار شاه است و از داریوش بزرگ نیست.زیرا فرتوری خیالی از چهره آنان است و می توان برای پادشاهان هخامنشی از آن بهره گرفت.دیگر فرتور ها آریوبرزن و آرش کمانگیر هستند.
دارای دیدگاه اردیبهشت 18, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)
دورد
بله بله ،پوزش من رو بپذیرید .خشایارشا بود .،درست است .
به شما پیشنهاد میکنم به نگارگری شهنامه روی بیاورید ،بهتر/سودمندتر از بخشهای دیگر تاریخ است .

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 24, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)

هدیه به رادمند عزیز ،

"مرد است و پیمانش ...!"

پخش زنده تیراندازی پهلوان آرش شیواتیر  و سردار آریابرزن :

 

دارای دیدگاه اردیبهشت 24, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
بسیار بسیار بسیار زیبا بود از این کنش شما بسیار شاد شدم ❤️
دارای دیدگاه اردیبهشت 25, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)
خواهش میکنم ،سپاس
0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 24, 1395 از سوی Mahdi Kamali (68 تراز)

سردار دلیر ایرانی که آه از نهاد سکند مقدونی بلند کرد

جان داد ولی تن به خواری نداد

 

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...