حراجی آثار باستانی

0 تراز
155 بازدید
آغاز گفتمان 18 اردیبهشت 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی آرش کمانگیر (19 تراز)
پرسشی دارم مدتی است که یادگارهای باستانی ایران زمین یا همان آثار باستانی در موزه ها به حراج گذاشته می شود آیا این یادگارها به افراد معتمد و امنی داده میشه یعنی سرنوشتشان چه می شود در موزه همگانی به نمایش در می آیند یا به گونه شخصی نگهداری می شوند چکیده آنکه آیا از این یادگارها نگاهداری می شود با سپاس فراوان

2 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده 18 اردیبهشت 1398 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)

شماری از یادگارهای فرهنگی ایران که پیشتر از سوی باستان شناسان بیگانه به بهانه ی بررسی و کاوش و یا از راه های دیگر از ایران دزدیده و در موزه های کشورهای بیگانه نگهداری می شد ، چندسالی است بگونه ی همگانی بفروش می رسد و هر کس بخواهد می تواند با پرداخت پول یکی از یادگارهای فرهنگی ایران را بخرد . برای فروشندگان نیز نگهداری این یادگارها پس از فروش هیچ ارج و ارزشی ندارد و آنها تنها بدنبال گنج اندوزی خود هستند .روشن است که این یادگارها پس از فروخته شدن دیگر بمانند پیش نگهداری نمی شوند و پس از چندی نابود خواهند شد .

اینکار در ایران برای یادگارهای فرهنگی کهن انجام نمی شود و آنها در موزه های همگانی نگاه داشته می شوند اما گاهی در حراجی ها یک یادگار فرهنگی مانند یک کتاب یا یک نگاره ی معاصر را با بهای بسیار بالا به یک تن یا یک سازمان می فروشند ،

پارسال کسی پیش من آمد و یک کتاب قرآن نسخه ی خطی از زمان قاجار به من نشان داد و گفت که این کتاب بگونه ی خانوادگی دست به دست گشته و به او رسیده است . کتاب خوب مانده بود و با خط بسیار زیبایی نوشته شده بود . من هر چه از او خواستم که برای ماندگاری و دیدن دیگران کتاب را به موزه بسپارد ، نپذیرفت و سرانجام چند ماه پیش کتاب را به بهای 50 میلیون تومان به بک بازاری فروخت .افسوس

 

+1 تراز
پاسخ داده شده 19 اردیبهشت 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

اینکه یادگارهای هنری ، فرهنگی و باستانی در بیرون از مرزها به بهایی اندک فروخته و از دسترس پژوهندگان دور می شود جای بسی دریغ و افسوس است ولی در کشوری که این گونه یادگارها در نزد سران کشور و توده مردم  بی ارزش شمرده می شود و تنها برای سودجویی زودگذر برداشت و به یغما برده می شود جای شگفتی نیست ، مردمی که در چرندگرایی و خود فراموشی ژرف و دردناک فرورفته اند ، داشته های کهن در برابر نان شب و نیاز های پایه خاکستری بیش نیستند .

امید که از نیاز های پایه بگذریم و  به خود شکوفایی برسیم  تا مرگ فرهنگی ایران را به چشم نبینیم ، من براین باورم که فرهیختگان میهن بایستی نامسویی ه را کنار بگذارند و به همگرایی و همگامی برسند و با این رویکرد بیداری توده ها و سهشمندی فراگیر دانایان  را فراهم نمایند.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (740 تراز)
...