روش اعدام در ایران پس از اسلام

0 تراز
58 بازدید
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
درود بر شما

چرا ایران در زمان پس از اسلام اعدام در هر کجا به روش سر بریدن توسط جلاد بود؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 20 آبان 1398 از سوی محسن
نمایش از نو 21 آبان 1398 از سوی فرزند ایران
میخواستند کمتر درد را احساس کنند .

گفتمان های پیشنهادی

...