درباره ی زبان فارسی امروز

+1 تراز
114 بازدید
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
زبان فارسی امروز علاوه بر آنکه درهر یک از نقاط مختلف ایران با لهجه های مختلف محلی تکلم می شود بچند شاخه دیگر هم تقسیم می گردد که عموما از یک ریشه و یک منشا هستند و همه را میتوان جزءخانواده زبان فارسی شمرد.به شرح زیر:

 «1» زبان فارسی اصلی که زبان معمول ماست و در ایران و افغانستان و بخشی از پاکستان بدان تکلم میشود و در هندوستان و عراق نیز عده ای با آن تکلم میکنند.

«2»   زبان کردی که  مشابهت بسیار با زبان فارسی دارد و لهجه های بختیاری و لری نیز شاخه هایی از آن است.

«3»  زبان پشتو یا افغانی که  زبا ن بدویان افغانستان است و به سبب همسایگی با هند قدری تحت تاثیر زبانهای هند قرار گرفته است ولی ریشه آن همان زبان فارسی است.

«4»زبان بلوچ که زبان تکلم  مردم بلوچستان است و با فارسی بسیار قرابت دارد.

 «5» زبان اوست Ossetcزبان گروهی از ایرانیان مقیم قفقاز است و با وجود مشابهت لهجه و صدای آن با زبان گرجی کاملا اصالت زبان فارسی را داراست.

گردآوری : افسانه عبدی.

برگرفته از کتاب اطلاعات عمومی.تالیف فریدون سنجری

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده 10 اردیبهشت 1398 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نام این زوان آسیک است نه اوست یا استی.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
+3 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
...