جریان نامه پیامبر اسلام (ص) به خسروپرویز پادشاه ساسانیان

0 تراز
76 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1398 در گذشته ی ایران از سوی a

درود بر شما 
علت نپذیرفتن اسلام توسط خسرو پرویز چه بود؟
1-آیا کسی جرعت مقابله با آن را نداشت؟
2_آیا از جنگ با رومیان بسیر عصبانی بود؟
3_واقعا چرا نامه پیامبر اسلام (ص) را باعصانیت پاره کردند و گفتند سفیر (مترجم) را از قصر بیرون کنند؟
4_آیا خسروپرویز به علت نوشتن نام خدا به جای نوشتن نا او در اول نامه، نامه پیامبر اسلام (ص) را پاره کردند؟
آیا حقیقت دارد که خسروپرویز به حاکم یمن نامه فرستاد تا با دوتا مامور پیامبر اسلام (ص) با تعدادی از سرباز او را دستگیر کنند و به نزد خسروپرویز ببرند؟
جریان واقعی چیست؟
آیا  خسروپرویز به دست فرزندش کشته شد؟
آیا این گونه جملات سند و واقعیت تاریخی دارد؟
که خسرو گفته:
 من هزار ساله یکتا پرستم زنده به گور نمیکنم ..ما به زنان احترام میزاریم.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1398 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)

درود بر شما

در جستار زیر پاسخ پرسش های بالا داده شده است 

خسروپرویز و پاره کردن نامه ی پیامبر اسلام

 

خسروپرویز بدست فرزندش شیرویه کشته شده است .

گفتاری که در بند واپسین آورده اید ، سخن خسروپرویز نیست و ساختگی است . پیامبر اسلام فراخوان پذیرش دین نوین را برای یکتاپرستان هم فرستاد و اینگونه نبوده که تنها بت پرستان و بی خدایان را به اسلام فرا بخواند .همانگونه که یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را به پذیرش اسلام فراخواند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 226 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 71 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...