تاریخ و تولد؟/تاریخ کشته شدن زرتشت؟/محل زندگی زرتشت؟/تعداد همسران زرتشت؟

0 تراز
208 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 23, 1398 در بزرگان ایران از سوی شاهد اسدی

درود بر شما

 آیا چنین متنی و به خصوص روایت شاهنامه درباره ی زندگی نامه زرتشت واقعی است؟

در مورد تولد و کشته شدن او ابهاماتی فراوان است..بزرگان و موبدان زرتشتی قدمت او را قبل شش هزار سال وبنا برچندنقل قولی پنچ هزار سال میدانندموبد دکتر کورش نیکنام، عصر زرتشت را هشت هزار شصدسال پیش می داند. یعنی مادلات امروزی قبل از حضرت ادم 
در متون ایران باستان ایرانویچ معرفی شده ..
خیلی ها در قزاستان و آذربایجان میدانند ..
در جای زندگی میکرده ده ماه سرد بود دو ماه گرم‌
....او در بیست سالگی دو همسر داشت که تاریخ در مورد انان چیزی ننوشته او به بلخ امد و به پیش گشتاسب و ادعای پیامبری کرد روایات اسلامی پیامبر مجوسی در ان اطراف زیاد بود ..به هرحال ادعا او را رد میکنند و حکم کشتن او را میدهند او فرار میکند به اورمیه در کوهی بنا بر قولی سه سال تا هفت سال در انجا بود ..و دوباره برمیگرد پیش گشتاسب و اموزه های خود را میگوید همسر گشتاسب از اموزه ها خوشش میاد و قبول میکنند..زرتشت با دختر وزیر ازدواج میکنه و صاحب شش فرزند میشوند بنا بر روایتی..
زرتشت از گشتاسب میخواهد مردم را به این آیین در بیاورد ..که در شاهنامه پرداخته که هزاران نفر کشته شده اند .او چهل سال در بلخ بود..در ان زمان تورانیان که دشمن دیرینه بودند حمله کردند ..بنا بر روایاتی موبدان زرتشتی میگویند او در حال عبادت بود ولی بنا بر نقل قولی او در جنگ بود ..که توسط توربراتور کشته میشود...
.
خیلی ها کشته شدن اورا در پنچ دی میدانند ولی زرتشت در سن هفتادوهفت سالگی در روز خور یا یازدهم اردیبهشت ماه به نقل از متن پهلوی زادسپرم در نیایشگاه بلخ بدست یک تورانی به نام توربراتور کشته شد.فحوای کلام شاهنامه فردوسی دلالت بر مرگ توأم با خشونت زرتشت، در هنگام حملهٔ ارجاسب به بلخ، در این شهر می‌کند
خیلی ها خواستند او را به کیش ابراهیم بدانند که رد شد و خیلی ها اورا ابراهیم میدانند که قران این سخن عده ای رو رد کرده..
خود زرتشتیان او را پیامبر نمیدانند میگویند او انسانی با خرد بود...که با اموزه هاش عده ای به راه امدند...
ابوریحان بیرونی زرتشت را همانند مانی و مزدک پیامبر دروغین میداند ..
امام صادق ع میگوید او ادعای پیامبری کرد بر مجوسیان او را رد کردند او در جنگ کشته شد جنازه او را رها کردند و خوراک حیوانات شد..
..چرا از اهورا مزدا کتیبه است ولی از زتشت کتیبه ای نیست 

منابع..
ابوریحان بیرونی ..
کتاب دید ی نو از دینی کهن
تاریخ ایران ،سرپرسی سایکس 

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 23, 1398 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

برای آگاهی از چند و چون زندگی زرتشت اینجا را بخوانید .

اینکه پیرامون یک شخص تاریخی که در چندهزارسال پیش می زیسته داده های فراوان و درستی در دسترس نیست چیز شگفتی نیست . زرتشت در چند هزار سال پیش میزیسته و در آنزمان هنوز تاریخ نگاری ژرف و درستی بکار گرفته نمی شده است . اگر کتابهای تاریخی پس از اسلام را هم بنگریم خواهیم دید که با آنکه از زندگانی بزرگان اسلام تنها هزار و چند سال می گذرد اما چندین تاریخ زادروز و جانسپاری برای بسیاری از بزرگان نوشته شده است که برخی را بناچار در چند روز گرامی می داریم .

زرتشت در ایران پذیرفته شد و از سوی پادشاه ایران پشتیبانی شد و دین او نیز در ایران روان گشت . بر بنیاد شاهنامه ، ارجاسپ شاه (شاه توران) از آمدن زرتشت خرسند نبود و در نامه های پی در پی از گشتاسپ پادشاه ایران می خواست که زرتشت را نابود سازد و دینش را تباه کند و به دین کهن و همسان ایرانیان و تورانیان بازگردد . گشتاسپ سخن او را نپذیرفت و جنگی سخت میان ایران و توران درگرفت . در این جنگ زرتشت نیز بدست تورانیان کشته شد.

زرتشتیان، زرتشت را پیامبر خدایی می دانند و او را فرستاده ی یزدان می دانند . برخی از پژوهشگران امروزی زرتشت را یک دانشمند و فیلسوف و خردمند بشمار آورده اند اما باور زرتشتیان درباره ی زرتشت همان پیامبر الهی است .

در همین زمینه چند بیت از شاهنامه آورده می شود :

به شاه جهان گفت پیغمبرم

سوی تو خرد رهنمون آورم

جهان آفرین گفت بپذیر دین

نگه کن بر این آسمان و زمین

که بی خاک و آبش برآورده ام

نگه کن بدو تاش چون کرده ام

نگر تا تواند چنین کرد کس

مگر من که هستم جهاندار و بس

گر ایدونک دانی که من کردم این

مرا خواند باید جهان‌آفرین

می بینید که زرتشت خود را فرستاده ی خداوند می داند و درست همان سخن خداوند در قرآن که می فرماید به آسمان و زمین بنگرید و پیرامون آفرینش آن بیندیشید را یادآوری می کند .

+1 تراز
پاسخ داده شده خرداد 13, 1398 از سوی شهریار آریابد
درود

اشو زرتشت سپیتمان برابر نگره استاد هاشم رضی  در 3757 سال پیش ( سالنمای امروزین بهدینی ) در کنار رود درجی پیرامون دریاچه چیچست از سرزمین ماد از پدری بنام  پیترسپ مادی تبار و مادری بنام دغدو دختر فراهیم روای رگایی ( ری کنونی ) دیده به جهان گشود و آیین بهدینی را با یاری گشتاسپ کیانی گسترش داد و در شهر بلخ بدست توربراتور تورانی دیده از جهان فروبست.

اشو زرتشت یک آموزگار ، یک دانشمند ، یک وخشور و یک راهنمای راه راستی و درستی است  که با گذشت هزاران سال هنوز اندیشه تابناکش  بر تارک هستی می درخشد و نیکان و پاکان را بسوی خود می کشاند .

رابیند رانات تاگور سراینده نامی هند می گوید : اشو زرتشت سرود یگانگی می خواند و مرا که خود یک سراینده ام بسوی نغمه های آسمانی می کشاند.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 198 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 158 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 134 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...