روز نژاد مادریک/بنیادیک/نخستین گرامی بَواد (باد)

0 تراز
108 بازدید
آغاز گفتمان 17 اسفند 1397 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
زوان مادریک ارجمند است. زوانپرستی خوب است، چرا نژاد مادریک/ بنیادیک گرامی نباشد؟ نژادپرستی (نه تبعیض نژادیک) نیز خوب است.
نژاد اندر کنار زوان باید پاس دارده شدن. نژاد پاک اندر کنار زوان پاک

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 19 اسفند 1397 از سوی شهریار آریابد
درود

زبان مادری یا زبان مام میهن همچون درفش نماد  دیرزیستی و دیرپایی مردمان فرهیخته است و اگر این پیوند گسسته شود و یا دچار آلایش گردد  ، پیوند و همبستگی میهنی نیز از میان میرود و چندگانگی و بی سر و سامانی هازه رادربرمی گیرد ، ما باید در کنار پاکی نژاد به پاکی زبان نیز ارج بنهیم  و در راه پویایی و توانمدی هردو بکوشیم .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...