ساز های ایرانی در دوره ایران باستان چه نام داشتند و چگونه بودند؟

0 تراز
256 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 17, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

ساز های ایرانی در دوره ایران باستان چه نام داشتان و چگونه بودند؟ آیا هنوز این ساز ها نزد ایرانیان هستند؟

1 پاسخ

+2 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 18, 1395 از سوی فرزند ایران (2,068 تراز)
درود بر شما

پیداست که نیاکان هنرمند ما در زمینه ی خنیاگری نیز پیشگام بوده و پیشرفت های بسیاری داشته اند .

از سازهای باستانی خوش آوا می توان از "چنگ" نام برد که همچنان پس از هزاران سال کاربرد دارد .ساز دیگر " نی " است که آواز آن مردم را به آسمان ها می برد. دیگر " بربَت " است که آن نیز آوازی دلنشین دارد . سازهای فراوانی در ایران باستان بکار می رفته است که برای آشنایی بیشتر با آنها خواندن نامه های زیر پیشنهاد می شود :

زمینه ی شناخت موسیقی ایرانی - دکتر فریدون جنیدی - نشر بلخ - بنیاد نیشابور

نوای خویش ایران - فریدون جنیدی - بنیاد نیشابور

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ 103 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 224 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...