آیا خسرو انوشیروان مردم بلوچستان را قتل عام کرد؟

0 تراز
314 بازدید
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
درود بر شما

آیا خسرو انوشیروان ده هزار از مردم بلوچستان را قتل عام کرد؟ آیا همچین چیزی هم به گفته شاهنامه فردوسی تاکید شده است؟

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 9 اسفند 1397 از سوی فرزند ایران (2,029 تراز)
 
بهترین پاسخ
درود بر شما

خسرو انوشیروان ساسانی پس از به تخت نشستن ، با شورش هایی در مرزهای ایران روبرو می شود . انوشیروان برای سرکوب این شورشها به رویارویی با آنها می پردازد و در یک لشکرکشی آلانان را از پیش و روی بر می دارد . سپس به هندوستان رفته و در آنجا نیز به پیروزی هایی دست می یابد . در هنگام بازگشت از هندوستان انوشیروان را از شورش گیلان و بلوچان آگاه می کنند که وی با خشم بسیار بلوچان را سرکوب می کند . چنانکه در شاهنامه آمده است :

چن آگاه شد لشکر از خشم شاه / سوار و پیاده ببستند راه

ازیشان فراوان و اندک نماند / زن و مرد جنگی و کودک نماند !

از گزارش شاهنامه چنین برداشت می شود که این سرکوب بسیار سنگین بوده است ، چنانکه گله های گوسپند بلوچان بی چوپان مانده است !

اینگونه رفتار درخور انوشیروان بوده است زیرا او یک پادشاه میانه رو نبوده و ستمهای فراوانی روا داشته است . همانند همین رفتار را انوشیروان پس از این رویداد با گیلانیان نیز از خود نشان می دهد .

پیشنهاد می شود جستارهای زیر را بخوانید :

http://www.mehremihan.ir/iranian-history/3780

http://www.mehremihan.ir/iranian-stories/79-shahnameh-stories/3280

http://www.mehremihan.ir/iranian-stories/79-shahnameh-stories/2739
0 تراز
پاسخ داده شده 12 اسفند 1397 از سوی شهریار آریابد
درود هم میهن فرهیخته

این یک دروغ بزرگ است که انوشیروان  با شهروندان خویش چنین رفتاری کرده باشد ، باید میان افسانه و تاریخ روشن جدایی آشکار در نگر آورد ، باید تاریخ را از دید یک راستگو و درستکاری چون کریستین سن نویسنده ایران در زمان ساسانیان  خواند و بررسی کرد .

انوشیروان در سرکوب شورش ها تنها به آشوبگران پرداخته و هرگز کاری با زن و فرزندان آنان نداشته بلکه هموارهه در آسایش مردمان سرزمین خویش همواره کوشا و نستوه بوده است.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
...