زوان پارسیک اِواز یک نویسمان نِدارده است، نِدارد و نِخواهد داردن

0 تراز
105 بازدید
آغاز گفتمان 12 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
اندر گدردگ زُوان پارسیک را با نویسمانان اربیک و اِبریک و سوریک و  مانیگان نوشته اند.
اکنون نیز این زوان با سه نویسمان اربیک و رومیک (یونیپرس) و سیریلیک و شاید همچنین با نویسمان اوستاییک نوشته شود و هیچیک از این سه یا چهار نویسمان را نتوان یله‌وار (مطلقن) پارسیک دانستن.
کوتاهبینان برنایشت پندارده اند زوان ما اواز (فقط) یک نویسمان دارد و دارده است آن هم اربیک، این پندار خام و ناپدیرشناک است.
تنها زوان ایرانیک کهن که ناچارانه شاید اواز با یک نویسمان نوشته شده است زوان اوستاییک است. دیگر کهن ایرانیک زوانان همه با دو، سه، چهار یا پنج نویسمان هم نوشته شده اند.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
...