چرا به جای نه گوییم خیر!

+2 تراز
86 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
در زمانِ صفوی این دیدگاه پا گرفت که واژه‌یِ «نه» شوم‌ است. از این رو، اسمِ خیر /xæjr/ جانشینِ این قیدِ نفی می‌شود و یا آن را تکمیل می‌نماید (= نه خیر /næ xæjr/). (از نوید فاضل)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 از سوی mziefum1372 (226 تراز)
خیر از چه زبانی آمده است ؟ البته خیر کاربرد رسمی تری دارد تا نه
دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نخست نیز "من بنده" بود که به "بنده" کوتاه شد. این نیز "نه خیر" باهم است که به "خیر" و "نه" کوتاه شد. تا پیش از صفویان تنها "نه، نی" به کار رفته است. این واژگان مرکب از نواوریهای بیهوده سپسین است.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
...