نواده ی مولانا نمیتواند به پارسیک سخن گفتن

+1 تراز
139 بازدید
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
زن-ی اندر ایکونیوم (قونیه) خود را نواده ی مولانا داند بژ پارسیک سخن گفتن نتواند به جز چند واژه.  شگفت است که آن همه ایرانیک پارسیک زوان اندر آناتولی همه ترکیک زوان شده اند. بژ کردیکان نیکبختانه پاسدار زوانشان بوده اند. و امیدمند ام باشند.

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 29, 1397 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
جای شگفتی و دریغ است . با آنکه سروده های مولانا را به زبان امروزیشان برگردانده اند اما هرگز آن معنی و آهنگ سخن مولانا را درزبانی دیگر در نخواهند یافت . بهتر بود این نواده ی گرامی و دیگر فرزندان مولانا، در سرزمین هایی که امروزه از مرز ایران بدوراند دستکم برای خواندن و دریافتن سروده های نیایشان ، زبان پارسی را می آموختند و نگاه می داشتند . از ستم سردمداران در این سرزمینها نیز نمی توان گذشت .برای نمونه  به جستار زیر بنگرید :

http://www.mehremihan.ir/news-and-reports/94-cultural-news/2715
+1 تراز
پاسخ داده شده دی 2, 1397 از سوی شهریار آریابد
درود

کسی که تنها به نام نیای سراینده خود می بالد و از اندیشه و دانش او بهره نمی برد ، وابستگی نژادی و خونی چه ارزشی دارد ، فردریش ویلهلم نیچه آلمانی با آنکه نه اشو زرتشت را دیده و نه وابستگی خونی و نژادی دارد در نوشتار گرانسنگ خویش با دلدادگی و مهر بی پایان به این وخشور آریایی اندیشه های ناب و آسمانی وی را به همه پاکان و نیکان گیتی باز می شناساند .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
2 پاسخ 169 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...