شنگیر کهن اندر سَیِستان (ایران و افغانستان)

0 تراز
64 بازدید
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در 2 شهریور 1398 از سوی ВОСПУҲР
آیا کس-ی با شِنگیران کهن سَیِستان آشنایی دارد؟

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 23, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
...