نام درست اهواز چیست؟

+1 تراز
262 بازدید
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در 4 فروردین 1398 از سوی ВОСПУҲР
اگر اهواز الفنج (جمع) هوز یا خوز باشد، شاید بتوان بدین شهر خوزان یا خوزآباد یا هوزان یا هوزآباد یا خوزشهر گفتن. نام دیگر اهواز «هرمزشهر» است.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده 19 مهر 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
این درست است که نام اهواز از خوزیان و خوزستان گرفته شده اما به یاد داشته باشید در ایران هممیهنانی عرب داریم که همواره برای ایران جان داده اند و مردم خونگرم ما هستند و بجز این پارسیان و عربها هزاران سال است با همه فراز و نشیب با هم زیسته اند بر گرداندن نامهایی که قدمت بیش از هزار سال دارد کاری بیهوده و دشمنانه است و رنجش یاران را در پی دارد کاری که صدام با زبان پارسی در عراق کرد خوب نبود پس صدام ایران نباشیم

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...