کازاخستان کشور-ی که از اندازه‌اش بسیار بزرگتر است

0 تراز
652 بازدید
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در آذر 17, 1397 از سوی ВОСПУҲР

به نگر میرسد تنها بخش-ی کوچک از اِسکِکران (شرق) خاک کشور کازاخان تواند بودن. اگرچه اندر همه ی این سرزمین نخست هیچ ترک و مغول-ی نبوده است اگر هم بوده است بیشتر اندر اسککران این کشور بوده اند. 
پس شاید کشور بنیادیک کازاخستان تنها دو استان آبفام (آبی) با یک استان فیروزه‌فام اندر اسککران باشد.

 

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

...