آیا حسن صباح نسک-ی اندرباره ی زوان پارسیک نوشته است؟

0 تراز
285 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 25, 1397 از سوی محمود (146 تراز)
او کتابی درباره زبان فارسی ندارد .

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
...