بهرامشهر یا بهرام آباد کجاست ؟

0 تراز
221 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود
ایا اطراف نوراباد لرستان بهرامشهر یا بهرام اباد داریم ؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده شهریور 22, 1397 از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)

درود بر شما

بهرام آباد

 

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 23 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 14, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...