آمدن پاییز در گفتار پروین دولت آبادی

+1 تراز
282 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 10, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)

باد سرد آرام بر صحرا گذشت

سبزه‌ زاران رفته‌ رفته زرد گشت

تک درخت نارون شد رنگ‌ رنگ

زرد شد آن چتر شاداب قشنگ

..................

پروین دولت آبادی

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 11, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)

  Sepâsmand am farâvân con man xvâstâr e dânestan e nâm e câmasarâ budami

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 26, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی رضا امیدبخش
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 24, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
...