آمدن پاییز در گفتار پروین دولت آبادی

+1 تراز
199 بازدید
آغاز گفتمان 10 شهریور 1397 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (1,372 تراز)

باد سرد آرام بر صحرا گذشت

سبزه‌ زاران رفته‌ رفته زرد گشت

تک درخت نارون شد رنگ‌ رنگ

زرد شد آن چتر شاداب قشنگ

..................

پروین دولت آبادی

1 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده 11 شهریور 1397 از سوی ВОСПУҲР (813 تراز)

  Sepâsmand am farâvân con man xvâstâr e dânestan e nâm e câmasarâ budami

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 26 فروردین 1397 در هنر و ادب ایران از سوی رضا امیدبخش
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 24, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (81 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (446 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 خرداد 1397 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (81 تراز)
...