نام درست زوانان-ی که نادرستانه باب شده اند

+1 تراز
89 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
انگلیسی- از Anglais فرانسِیک (فرانسه‌ایک) یا از inglese ایتالیک. درست : انگلیک از انگل Engl و -ایک Ish-
فرانسوی- از فرانسه + وی به شیوه ی زوان اربیک و فرانسه (فغانسه) از Français فرانسِیک. درست : فرانسِیک از فرانسه و ایک
اسپانیولی- از (اسپانیول) Español اسپانیک + ی یِ افزوده. درست : اسپانیک از اسپان- و ایک (به جای اسپانیا España توان گفتن اسپانستان)
فنلاندی- درست : فِنیک از فِن Finn و ایک Ish-
عبرانی- از اربیک. درست اِبریک
سریانی- از اربیک. درست سوریک
ایرانیکان نادانا و دیگر ناآگاهان هنگام سخن گفتن به انگلیک  Farsi را نادرستانه به جای Persian به کار برند این نادرست است.

همانگونه که واژه ی اسپانیول اندر زوان اسپانیک به کار رود به همانگونه Persian اندر انگلیک به کار رود و نباید ناخردمندانه اسپانیول  (با -ی افزوده) را اندر زوان پارسیک و Farsi را اندر زوان انگلیک به کار بردن.  آیا اگر به جای یونانیک اندر پارسیک بگوییم گریک Greek و اندر انگلیک به جای Greek بگوییم Yunaniخنده‌دار و شگفت نخواهد بودن؟

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 18, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
...