چگونه میتوان مردم آدربایگان را رامه‌-ای (قوم) جداگانه دانستن؟

0 تراز
133 بازدید
آغاز گفتمان امرداد 17, 1397 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در امرداد 31, 1397 از سوی ВОСПУҲР
نخست از برادران گرامی خواهشمند ام واژه ی قوم و خویشاوندان آن (قبیله، تبار، تیره، ...) را بشناسانید (تعریف)

کرکوزمند (ثابت، مدلل) کنید که مردم آدربایگان را میتوان رامه-ای جداگانه دانستن

کرکوزمند کنید که ایشان ترک و مغول و تاتار اند یا میتوانند بودن

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
...