بهره گیری از فعل های فراموشیده شده زبان پارسی

0 تراز
177 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
ویراست در اردیبهشت 14, 1395 از سوی ورجاوند
درود

پیشنهاد می دهم بیش تر فعل های زبان پارسی که کسی ازآن ها بهره نمی گیرد و هم چم با برابر پارسی برخی واژگان بیگانه هستند را نیز به کار ببریم.

نسکی که محمد بشیر حسین سرور آن را نوشته است،می تواند کمک بسیاری کند.همچنین در پیوند زیر نیز فعل های زبان پارسی را می توانید بخوانید ولی باید معنی آن ها را خودتان بجویید:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/افعال_فارسی

2 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 15, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
مانیک برخی از این کارواژگان را اندر Ganjvâža توانید یافتن (بنگرید به نادرستییابی دو نسک)
+1 تراز
پاسخ داده شده شهریور 22, 1395 از سوی علیزاد (50 تراز)
دکتر دبیر مقدم استاد زبانشناس ۲ هزار کارواژه‌ی فارسی را از پارسی باستان+ پارسی میانه(پهلوی ساسانی=پارسیگ) + پارسی نو(درباری) گردآوری کرده‌اند که همگی کارواژه‌های ساده هستند. اگر کارواژه‌های ونددار(مشتق) و کارواژه‌های آمیخته(مرکب) را هم به اینها بیافزاییم، بیشمار کارواژه خواهند شد. (نباید فراموش کرد زبان فارسی ساختارش آمیختنی است و بسیاری واژه‌های ساده در ریشه‌ی اوستایی‌شان دو بخشی هستند)

شادروان ابولحسن نجفی هم گفته‌ای داشتند با این درونمایه که « کارواژه‌های زبان فارسی هرکدام ۳۰ ریخت دارند که هیچکدامشان تاکنون همه‌ی اینها را بکارگیری نکرده اند»

اکنون بیاندیشید که ۲۰۰۰ کارواژه ساده دکتر مقدم را در ۳۰ ریخت کارواژه (وجه فعل) روانشاد نجفی = ۶۰هزار واژه  بی هیچ پیشوند و پسوندی!

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 221 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...