در بیت ز مهر تو دیریست تا خسته ام به بند هوای تو دل بسته ام منظور از هوا، هوس هست؟

0 تراز
242 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 30, 1397 در شاهنامه از سوی شکیبا
سلام ببخشید در بیت ز مهر تو دیریست تا خسته ام به بند هوای تو دل بسته ام منظور از هوا، هوس هست؟؟؟

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 30, 1397 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)

درود بر شما

گزارش این بیت چنین است :

لت نخست : از مهر و عشق به تو دیرزمانیست که بیمار و ناخوشم

لت دویم : دل من در بند آرزوی بدست آوردن توست

.....................................................

واژه ی هوا به معنی آرزوست و در این بیت هم به معنی آرزو بکار رفته است و با آنچه که امروزه هوا و هوس پنداشته می شود ، دیگرگون است . چنانکه در داستان ضحاک در شاهنامه چنین آمده است :

کسی کاو هوای فریدون کند / دل از مهر ضحاک بیرون کند

همانگونه که می بینید واژه ی هوا در بیت بالا معنی آرزو کردن و میل داشتن را می رساند.

گفتمان های پیشنهادی

...