گفتن «زنده باد آذربایجان» آن هم به زبان بیگانه ی ترکیک بوی بد جداییخواهی (استقلالطلبی) میدهد

+3 تراز
376 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 17, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در بهمن 17, 1396 از سوی ВОСПУҲР

آدربایگان بخش-ی از ایران بزرگ است و نیاز-ی به زیونده باد گفتن جداگانه ندارد. چون با گفتن «زیونده باد ایران» به همه ی استانان زیونده باد گفته ایم .زیونده باد ایران تنها به مانیک زیونده باد (استان) تهران یا زیونده باد (استان) پارس نیست. بیک (بلکه) به مانیک زیونده بودن همه ی سرزمینان ایرانیک از چین تا یونان است. «زیونده باد ایران» استان آران (کشور گُزودیک (جعل) آذربایجان) را نیز اندر بر گیرد. زیونده باد ایران نه تنها کردستان ایران بیک کردستان بیرونیک (اشغالی) تا فرواد(ساحل) مدیترانه را نیز اندر بر گیرد. زیونده باد ایران بلوچستان بیرونیک (اشغالی) را نیز اندر برگیرد. «زیونده باد ایران» ازبکستان و ترکمنستان (فرارود و خوراسان و گرگان اشغالی) را نیز اندر بر گیرد.
«استان ایرانیک آدربایگان پاره-ای از مغولستان نیست که نیاز به زیونده باد گفتن جداگانه آن هم با زوان ترکان و مغولان دارده باشد»

3 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 18, 1397 از سوی یک ترک آذری

معادل و یکی قرار دادن ترک ها و مغول ها مثل این است که پارس های ایران را با اعراب یکی پنداریم واین کاملا از نظر علمی کاری بیهوده و از روی دشمنی و غرض ورزی است.
همان طور که پارس های ایران عرب نیستند، ترک ها هم مغول نیستند  و وجه اشتراک آن ها فقط در همسایه بودن با یکدیگر می باشد. مطمئنا در طول تاریخ هزاران ساله زندگی در کنار هم بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند و تاثیر گرفته‌اند.
پس اگر به نظر شما ترک=مغول است پس در نظر ما نیز فارس های ایران=عرب می‌باشند.
توصیه من به شما هیچ وقت از روی غرض ورزی و با نیت ناپاک سعی در تخریب هویت قومی یا زبانی اقوام دیگر را نداشته باشید. چون این کار شما خواسته یا ناخواسته آتش دشمنی و کینه ورزی را بین اقوام برمی انگیزد و تبعات ناخوش آیندی به بار خواهد آورد. سعی کنیم بر اشتراک های بین همدیگر تمرکز کنیم و به یکدیگر و هویت قومی وفرهنگی و زبانی دیگران احترام بگذاریم و واقعیت ها را بپذیریم. سعی کنیم دوستی ها و مودت ها را بیشتر کنیم و آب در آسیاب دشمنان ایران نریزیم.

 

    
دارای دیدگاه فروردین 18, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
هم از نگر نژادیک و هم از نگر زوانیک ترکان و مغولان و شاید برخ-ی دیگر بیشتر از اندازه به هم نزدیک اند و کس-ی نتواند این را که آشکار است نپدیرد. ترکان و مغولان چونان اندر هم تنیده اند که پس از تیمور  -ِ گجسته، مغولان ترکیک زوان شده و آمیخته با ترکان نمیدانستند خود را ترک بدانند یا مغول.
شاید ایرانیکان و اربان نژادیکانه هر دو سپیدپوست باشند بژ زوانیکانه بیگمان با هم ناهمسان اند.
ما نمیتوانیم دیدن برخ-ی از ایرانیکان به ایرانیک بودن خویش پشت میکنند و به هر بهانه -ای خود را تافته-ای جدا بافته میدانند. اگر همه ی ایرانیکان نه با هم همسان اند، این نباید دستاویز -ی برای جدا کردن خود از دیگران و هده ی (حق) ویژه یا بیشتر خواستن بشود.
هده ی دیگران که چه زوانیکانه و چه نژادیکانه نه ایرانیک  اند با ایرانیکان راستین فرور دارد.
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 19, 1397 از سوی ایران تورکی
ایرانی ها یعنی ما ترک ها در کنار فارس زبان ها در کنار اعراب در کنار لر و کرد، بلوچ و سیستانی، گیلک و شمالی و غیره ما با هم ایران هستیم. ایران یعنی اتحاد این اقوام و زبان های مختلف در کنار هم و برای هم.
شما تاجیکان و دری زبان ها هم به فکر کشور خود تاجیکستان و یا افغانستان باشید  و با هم میهنان  خود ازجمله هزاره‌ها، پشتون، ازبک، بلوچ، تاجیک، ترکمن و ترک ها و غیره سعی کنید با هم متحد بشوید و کشور خود را آباد کنید.
لازمه پیشرفت و آبادانی نیز اتحاد و احترام  متقابل به یکدیگر  و اقوام دیگر با زبان ها و هویت های  متفاوت است.
این هم یاد داشته باشد زبان ما ترک ها، ترکی است نه زبان بیگانه دری و پارسی، دری زبان شما تاجیکان و افغانی هاست.
دارای دیدگاه فروردین 19, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
نخست این که  زوان ما(افغان، تاجیک، ایرانیک) پارسیک است نه "فارس" (فارس زبانها !)

دویم تاجیک اَی (یعنی) ایرانیک و ایرانیک ای تاجیک و همچنین افغان و دیگر ایرانیکان. جدا کردن ایشان ناشایا (ناممکن) است.

سیوم اگر شما خود را ایرانیک میدانید چگونه زوان پارسیک برایتان بیگانه است چون ترک و مغول نمیتواند ایرانیک بودن (من هرگز سپیدپوستان ترکیکزوان آدربایگان و آناتولی و آران را با ترکان و مغولان زردپوست برابر نمیدانم)
0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 20, 1397 از سوی ایران یا توران
ویراست در فروردین 20, 1397
استدلال هایت قانع کننده نیست!!! مثل این می‌ماند که ترک های ازبک و ترکمن یا ترک های اویغور بگویند ترکمن یعنی ترکیه و ترکیه یعنی ترکمنستان.
همه میدانند که ترکمنستان و ترکیه دو کشور جدا و مجزا هستند و یا تاجیکستان و ایران دو کشور جدا هستند. پس شما تاجیک ها در کشوری به نام تاجیکستان و هزاره های فارس زبان هم در افغانستان زندگی می کنند ولی ما ایرانی هستیم.
یک سوال: به نظر شما ترک های ازبکستان یا ترکمستان مغول هستند ولی هزاره‌های فارس زبان افغانستان و یا تاجیک های چشم بادامی مغول نیستند!!؟
نمی خواهم باعث ناراحتی و رنجش شما بشوم ولی چون با عناد و کینه نسبت به ترک ها حرف میزنی و آنها را چشم بادامی و مغول میدانید باید خدمت شما عرض کنم که خیلی از همین برادران پارس زبان شما در ایران نسبت به شما هزاره‌های چشم بادامی فارس زبان و یا تاجیکان عمدتا چشم بادامی با دیده تحقیر می نگرند و شما را مغول زادگان فارس زبان میدانند. یعنی شما را مغول هایی میدانند که فارس زبان شده اید و برعکس ما آذری ها را پارس هایی میدانند که ترک زبان شده ایم. ولی هم شما پان تاجیکان وهم پان پارس های ایران اشتباه میکنند. چون نه ما ترک ها، پارس بودیم و نه شما تاجیکان مغول هستید. بدانید که ما ترک ها با شما تاجیکان یا هزاره ها دشمنی یا خصومتی نداریم بلکه تاجیکان و هزاره ها را مردمی صلح جو و قابل احترام میدانیم ولی دلیل کینه شما نسبت به ترک ها را نمیدانم.

برای درک بهتر این مطلب را بخوانید http://mehremihan.ir/forum/2831/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
دارای دیدگاه فروردین 22, 1397 از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
این که ترکان و مغولان یا دیگر نژادان و مردمان اندرباره خود چه میپندارند گومان-ی govmân (گفتمان) دیگر است. اندرباره ی ایرانیکان و این که سرزمینان ایرانیک پاره پاره اند کمابیش همه چیز روشن است و نپندارم کرکوزاوری(استدلال) ام نادرست باشد تا آنجا که دانسته ام.
من نمیگویم پارسیکزوانان چشم بادامیک بیگمان ایرانیک اند و نه ترکنژاد یا منگولوَش mongoloid اند. ایشان یا دورگه اند یا تنها زوانشان پارسیک است. هَزارَگان نیز مغولنژادان-ی اند که تا اندازه‌‌-ای با ایرانیکان آمیخته اند و برخ-ی سپیدپوستنما و برخ-ی زردپوست مانده اند. و زوانشان به هر گونه پارسیک شده است. شاید ویژگییان نژاد مغولیک را بیشتر از دست داده باشند با این همه هنوز خود را تاجیک ندانند.
آری شاید پارسیک نبوده اید بژ بیگمان از زیباترین مردمان ایرانیک اید و بوده اید. زیر فشار ترکان و مغولان مانند ایشان نشده اید. و تنها زوانتان تاب فشار ایشان را نِ‌آورده است. کینه‌-ای از شما نداریم چون مانند ما ایرانیک اید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...