آهنگی زیبا از مرحوم محمود جهان (پاینده ایران)

+1 تراز
155 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 15, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی بهنام حسینی
ویراست در بهمن 17, 1396

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 17, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی لاله محمدی
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
...