برپایی جنبشواره-ای برای دگرگون کردن نام نادرست Farsi به Persian اندر زبان انگلیک

+3 تراز
108 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 1, 1396 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
خواهشمند ام هر جا واژه ی نادرست Farsi را اندر زبان انگلیک (English) دیدید بکوشید و بخواهید آن را به Persian دگرگون کنند

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.
...