نگرتان برای سه واژه ی نو ی نویسوک و نویسول و نگارول چیست؟

+1 تراز
133 بازدید
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,531 تراز)
به جای واژه ی نادرست «خودکار» و واژه ی بیگانه ی «مداد» سه واژه پیش مینِهم :  نویسوک و نویسول و نگارول

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده دی 2, 1396 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)
درود بر شما

واژگان خوبی پیشنهاد کرده اید . واژه ی خودکار با آنکه جای افتاده و پارسی است اما برازنده و شایسته نیست . خودنویس بهتر از خودکار است اما باز هم چم درستی ندارد .

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
3 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,531 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,531 تراز)
...