به کار نبردن واژگان نادرست پارسیک اندر کردیک و دیگر ایرانیک زبانان

+1 تراز
155 بازدید
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
ویراست در آذر 17, 1396 از سوی ВОСПУҲР
بیشتر واژگان اندر پارسیک نادرستانه ساخته شده اند و زبان را دشخوار و بیهند (بیقاعده) کرده اند. بهتر است اگر میخواهند از پارسیک واژه-ای وام ستدن بیشتر به درستی و نادرستی پروا کنند.

 نمونه : گفت وگو، جست و جو، فرودگاه، نافرجام ... که درستش گُوِش، جویش، فرودآییگاه یا فرودایشگاه، بیهَچیشک(=بینتیجه نه بی یا نافرجام) است.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده آذر 30, 1396 از سوی زهرا-ایران دخت-
درود بر شما

به گمان من برخی از وازگانی که پارسی هستند مانند گفت و گو و... به همین گونه ی پارسی به کار روند بهتر است. ما باید دیگر وازگان بیگانه را از فرهنگ و زندگی خود کمتر به کار بریم نه این وازگان ایرانی را.
دارای دیدگاه آذر 30, 1396 از سوی ВОСПУҲР (1,495 تراز)
زوان پارسیک تنها با بیگانه‌زدایی ساده و سامانمند نخواهد شدن بیک (بلکه) باید واژگان نادرست را نیز درست کردن.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
...